Чи можна розірвати кредитний договір

Чи можна розірвати кредитний договір

Оновлено - 07.05.2016

Стаття 652 Цивільного Кодексу України передбачає можливість розірвання договору (в тому числі і кредитного) в разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при його укладенні.

Розірвання кредитного договору означає припинення нарахування відсотків, пені та штрафів, а також фіксацію суми боргу.

Розірвання договору у зв'язку зі зміною обставин допускається при одночасному дотриманні наступних умов:

  1. У момент укладання договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане.
  2. Зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій своїй турботі і обачності, які від неї вимагалися.
  3. Виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів і позбавило б зацікавлену сторону того, на що вона розраховувала при укладанні договору.
  4. З договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Втрата роботи, коливання курсів валют і фінансова криза - недостатні обставини для розірвання кредитного договору. До такого висновку прийшов Вищий спеціалізований суд України (Постанова №5 від 30.03.2012 п. 15-16) і зобов'язав банки при наданні кредиту в іноземній валюті попереджати позичальника, що валютні ризики під час виконання зобов'язань за договором він несе самостійно.

Таким чином, якщо Ви маєте намір розірвати кредитний договір посилаючись лише на перелічені обставини, це явно глухий кут.

І взагалі, кредит - це угода, при якій всі ризики завчасно приймаються позичальником. Тому кредитні договори складаються таким чином, що дотримання пункту №4 практично неможливо.

Ми довго шукали успішні судові прецеденти розірвання кредитних договір за ініціативою позичальника, але так і не знайшли. Це не означає, що таких прецедентів немає або Ваші конкретні обставини не є підставою для розірвання договору, але очевидно, що домогтися успіху буде дуже непросто.

Якщо вирішити питання прострочення в стандартному порядку не вдалося, і Ви твердо вирішили подавати позов на розірвання договору, перш за все рекомендуємо письмово звернутися в банк з пропозицією подібної дії. У своєму зверненні потрібно обґрунтувати і довести обставини, які дозволяють застосувати зазначену вище норму. Це і будуть підстави для подальшого позову. А відповідь банку на Ваше звернення розкриє його позицію щодо позову.