Побудова моделі нарахування відсотків та інших витрат за кредитом на основі фактично сплачених платежів і умов кредитного договору. Подібна модель математично точно і наочно показує поточну заборгованість перед банком і може служити обґрунтованою претензією для звернення до суду.


Приклад 1
Банк збільшив відсоткову ставку за кредитом

Банк в односторонньому порядку підвищив відсоткову ставку за кредитом. Позичальник домігся визнання такого кроку незаконним.

Виникає питання: якою ж має бути заборгованість за кредитом при незмінності відсоткової ставки?

Справа в тому, що поки тривав судовий розгляд, позичальник здійснював погашення за кредитом у колишніх розмірах, що відповідно викликало прострочення платежу, тому що з урахуванням підвищеного відсотка колишнього платежу не вистачало для погашення заборгованості в рамках нового графіка. У разі успіху банк просто спише прострочене забов'язання, що утворилося після підвищення відсоткової ставки, хоча Ваша справедлива заборгованість (тобто та, яка була б, якби банк не змінював відсоток) буде меншою.

Проблема буде вирішена, якщо побудувати модель нарахування відсотків за кредитом у рамках якої можливо змоделювати точний поточний залишок при незмінності відсоткової ставки.


Пример 2
Учет досрочных проплат по кредиту

За редким исключением, согласно условиям кредитного договора начисление процентов производится на остаток задолженности по кредиту. Таким образом, все досрочные погашения ведут к досрочному уменьшению тела кредита и как следствие к уменьшению размера процентов, подлежащих уплате.

Если банк не правильно учитывает досрочно погашенные суммы, задолженность клиента перед банком будет выше той, которая должна быть в действительности.

Однозначно определить корректность учета досрочных погашений может аудит кредитной сделки.